تقویم مسابقات استانی(برادران) چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   

 

رشته ورزشی

محل برگزاری

تاریخ شروع مسابقه

سرپرست فنی

محل و زمان جلسه هماهنگی و قرعه کشی

شنــا

دانشگاه علوم پزشکی

۱۳۹۰/۳/۶ ساعت ۹

آقای ولی زاده

یک ساعت قبل از شروع مسابقه در محل استخر شهید شادیفر

فوتسـال

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

۱۳۹۰/۲/۲۲

آقای دکتر بقرآبادی

۱۳۹۰/۲/۲۰ ساعت۱۶:۳۰ دفتر هیات ورزشهای دانشگاهی

والیبـال

دانشگاه امام رضا(ع)

۱۳۹۰/۲/۲۲

آقای سیدحسین صفاری

۱۳۹۰/۲/۲۰ ساعت ۱۸ دفتر هیات ورزشهای دانشگاهی

تنیس روی میز

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۳۹۰/۲/۳۰ ساعت ۹

آقای امین زاده

یک ساعت قبل از شروع مسابقه در محل سالن ۲۲ بهمن دانشگاه فردوسی مشهد


آخرین بروزرسانی ( شنبه ، ۱۴ خرداد ۱۳۹۰ ، ۰۸:۰۶ )