گزارش مسابقات درون دانشکده ی چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
ل
جهت مشاهده گزارشات مسابقات درون دانشکده ی روی نام دانشکده مورد نظر کلیک نمایید.
ل

دانشکده علوم اداری واقتصاد دانشکده علوم پایه
دانشکده منابع طبیعی


دانشکده الهیات دانشکده کشاورزی دانشکده ادبیاتدانشکده مهندسی دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی دانشکده ریاضیدانشکده دامپزشکی دانشکده تربیت بدنی دانشکده معماری وشهرسازیآخرین بروزرسانی ( سه‌شنبه ، ۲۳ آبان ۱۳۹۱ ، ۱۴:۳۴ )