برنامه مسابقات پینتبال خواهران از سری مسابقات دومین جشنواره پاییزه ورزش همگانی چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
شنبه، ۲۵ آذر ۱۳۹۶


شماره بازی

روز و تاریخ

ساعت بازی

نام تیمها

۱

پنجشنبه ۹۶/۰۹/۲۳

۸:۰۰

خوابگاه پردیس ۸   -   پنج آتشیـــــن

۲

پنجشنبه ۹۶/۰۹/۲۳

۸:۴۵

علوم اداری الف  -   دامپزشکی ۵

۶

پنجشنبه ۹۶/۰۹/۲۳

۹:۳۰

دامپزشکـــــی ۱   -   شـــــــــادی

۴

پنجشنبه ۹۶/۰۹/۲۳

۱۰:۱۵

پـــــــــــردیس ۲   -   پیشکسوتــــان

۵

پنجشنبه ۹۶/۰۹/۲۳

۱۱:۰۰

۳۶۰ درجـــــــــــــــــه   -   علوم ورزشی ۹۵ (د)

۳

پنجشنبه ۹۶/۰۹/۲۳

۱۲:۳۰

دامپزشکــــــــی ۴   -   شگفت انگیزان

۱۳

پنجشنبه ۹۶/۰۹/۲۳

۱۳:۱۵

زبان فرانســـــــــــــه ۹۵   -   علوم ورزشی ۹۵ (ج)

۱۶

شنبه ۹۶/۰۹/۲۵

۱۲:۰۰

علوم اداری ب   -   طلایــــــی

۸

شنبه ۹۶/۰۹/۲۵

۱۳:۰۰

گروه ویـــــــژه   -   امیــــــــــد

۱۲

یکشنبه ۹۶/۰۹/۲۶

۱۲:۰۰

گلهای شکفته   -   رگبــــــــار

۱۰

یکشنبه ۹۶/۰۹/۲۶

۱۳:۰۰

دامپزشکـــــــــی ۲   -   صلصـــــــــــال

۱۵

یکشنبه ۹۶/۰۹/۲۶

۱۵:۰۰

Fitness Girl  -   علوم ورزشی ۹۵ (الف)

۱۱

دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۷

۱۲:۰۰

پیشتاز   -   ارزش

۱۴

دوشنبه ۹۶/۰۹/۲۷

۱۳:۰۰

دامپزشکـــی ۳   -   صاعقــــــه

۹

سه شنبه ۹۶/۰۹/۲۸

۱۲:۰۰

Speed   -   نسترن

۷

سه شنبه ۹۶/۰۹/۲۸

۱۳:۰۰

سرعـــــــــــــــــــــــت   -   علوم ورزشی ۹۵ (ب)

۱۸

پنجشنبه ۹۶/۰۹/۳۰

۸:۰۰

برنده مسابقه شماره ۳   -   برنده مسابقه شماره ۴

۱۹

پنجشنبه ۹۶/۰۹/۳۰

۸:۴۵

برنده مسابقه شماره ۵   -   برنده مسابقه شماره ۶

۱۷

پنجشنبه ۹۶/۰۹/۳۰

۹:۳۰

برنده مسابقه شماره ۱   -   برنده مسابقه شماره ۲

۲۰

پنجشنبه ۹۶/۰۹/۳۰

۱۰:۱۵

برنده مسابقه شماره ۷   -   برنده مسابقه شماره ۸

۲۱

پنجشنبه ۹۶/۰۹/۳۰

۱۱:۰۰

برنده مسابقه شماره ۹   -   برنده مسابقه شماره ۱۰

۲۲

پنجشنبه ۹۶/۰۹/۳۰

۱۱:۴۵

برنده مسابقه شماره ۱۱   -   برنده مسابقه شماره ۱۲

۲۳

پنجشنبه ۹۶/۰۹/۳۰

۱۲:۳۰

برنده مسابقه شماره ۱۳  -   برنده مسابقه شماره ۱۴

۲۴

پنجشنبه ۹۶/۰۹/۳۰

۱۳:۱۵

برنده مسابقه شماره ۱۵   -   برنده مسابقه شماره ۱۶


آخرین بروزرسانی ( شنبه ، ۲۵ آذر ۱۳۹۶ ، ۱۴:۴۵ )