گزارش کوهپیمایی تیم کوهنوردی خواهران دانشجو بر فراز دامنه های فلسکه چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
چهارشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۶

تیم کوهنوردی خواهران دانشجو در تاریخ ۷/ ۱۰/ ۹۶ تیم کوهنوردی دانشجویان خواهر خوابگاه به تعداد ۲۵ نفر بر فراز دامنه های فلسکه کوهپیمایی نمودند و از طبیعت زیبا لذت بردند.

درتاریخ ۳۰/ ۹/ ۹۶ اعضاء تیم کوهنوردی خوابگاه پسران به تعداد ۲۰ نفر بر فراز قلل دهبار کوهپیمایی نمودند و یکروز بسیار شاد را گذراندند و در پایان در ییلاق جاغرق آش رشته میل نمودند.

جعفر چراغچی

دبیر ستاد اردوها