جلسه مربیان تیمهای قهرمانی ورزش دانشگاه فردوسی مشهد چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   
دوشنبه، ۲۹ آبان ۱۳۹۶

جلسه مربیان تیمهای ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد در روز یکشنبه  ۹۶/۸/۲۱ ساعت ۱۷:۳۰ در محل سالن دانشکده علوم ورزشی با حضور دکتر سهرابی مدیر محترم مدیریت تربیت بدنی و همکاران ومربیان تیمهای ورزشی خانمها وآقایان برگزار گردید, در جلسه پیرامون تیمهای ورزشی دانشگاه ومشکلات آنها بحث وبررسی شد.

 آخرین بروزرسانی ( دوشنبه ، ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ، ۱۱:۴۲ )