نمایه کاربری

  جمعه 27 مهر 1397

آدرس کانال تلگرام اداره کل تربیت بدنی

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

ملاقات عمومي با رياست دانشكده و مديركل تربيت بدني دانشگاه

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰ مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر سایت   

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان

رشته ورزشی

مقام

توضیحات

۱

هاله جعفری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بدمینتون (تیمی)

دوم

حکم قهرمانی

۲

نرگس صابری رضوانی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بدمینتون (تیمی)

دوم

حکم قهرمانی

۳

نجمه عسگری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بدمینتون (تیمی)

دوم

حکم قهرمانی

۴

انسیه سادات مهاجران

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بدمینتون (تیمی)

دوم

حکم قهرمانی

۵

فروزان جباری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بدمینتون (تیمی)

دوم

حکم قهرمانی

۶

مهدی نادم نوروزی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بدمینتون (تیمی)

اول

حکم قهرمانی

۷

حسین رضایی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بدمینتون (تیمی)

اول

حکم قهرمانی

۸

میلاد محمدزاده

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بدمینتون (تیمی)

اول

حکم قهرمانی

۹

مبین محمدنیا

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بدمینتون (تیمی)

اول

حکم قهرمانی

۱۰

رضا آشوری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بدمینتون (تیمی)

اول

حکم قهرمانی

۱۱

مرتضی داورپناه

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بدمینتون (تیمی)

اول

حکم قهرمانی

۱۲

علیرضا قنبرپور

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بدمینتون (تیمی)

اول

حکم قهرمانی

۱۳

محمدرضا صابری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی

اول

حکم قهرمانی

۱۴

شهاب الدین طهماسبی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو ومیدانی (۴در۱۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۱۵

قدرت غلامی نژاد

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو ومیدانی (۴در۱۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۱۶

کاظم لطفی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو ومیدانی (۴در۱۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۱۷

مهدی نادری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو ومیدانی (۴در۱۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۱۸

مصطفی مبارزی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو ومیدانی (۴در۴۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۱۹

سعید رضائی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو ومیدانی (۴در۴۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۲۰

مرتضی علی عرب

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو ومیدانی (۴در۴۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۲۱

مجتبی پورجاوید

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو ومیدانی (۴در۴۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۲۲

شهاب الدین طهماسبی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی (۱۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۲۳

قدرت غلامی نژاد

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی (۱۰۰ متر)

دوم

حکم قهرمانی

۲۴

مصطفی مبارزی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی (۱۱۰ با مانع)

اول

حکم قهرمانی

۲۵

محمد رحمتی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی (۱۱۰ با مانع)

دوم

حکم قهرمانی

۲۶

شهاب الدین طهماسبی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی (۲۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۲۷

کاظم لطفی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(۲۰۰ متر)

دوم

حکم قهرمانی

۲۸

کاظم لطفی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(۴۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۲۹

مهدی نادری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(۴۰۰ متر)

دوم

حکم قهرمانی

۳۰

مرتضی علی عرب

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(۴۰۰ متر با مانع)

دوم

حکم قهرمانی

۳۱

سعید رضائی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(۸۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۳۲

مجتبی پورجاوید

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(۸۰۰ متر)

دوم

حکم قهرمانی

۳۳

سعید رضائی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(۱۵۰۰متر)

اول

حکم قهرمانی

۳۴

مجتبی پورجاوید

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(۳۰۰۰متر)

اول

حکم قهرمانی

۳۵

محمد رحمتی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(پرش ارتفاع)

اول

حکم قهرمانی

۳۶

رسول ملاعبدالعزیزی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(۱۰۰۰۰متر)

سوم

حکم قهرمانی

۳۷

پیام عباسیان

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(پرتاب دیسک)

اول

حکم قهرمانی

۳۸

حسین حلاق

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(پرتاب دیسک)

سوم

حکم قهرمانی

۳۹

محمد رحمتی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(پرش سه گام)

اول

حکم قهرمانی

۴۰

قدرت غلامی نژاد

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(پرش طول)

اول

حکم قهرمانی

۴۱

مهدی نادری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(پرش طول

دوم

حکم قهرمانی

۴۲

حسین حلاق

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(پرتاب نیزه)

اول

حکم قهرمانی

۴۳

پیام عباسیان

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(پرتاب نیزه)

دوم

حکم قهرمانی

۴۴

پیام عباسیان

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(پرتاب وزنه)

سوم

حکم قهرمانی

۴۵

شهاب الدین طهماسبی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(تیمی)

اول

حکم قهرمانی

۴۶

قدرت غلامی نژاد

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(تیمی)

اول

حکم قهرمانی

۴۷

مصطفی مبارزی خراسانی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(تیمی)

اول

حکم قهرمانی

۴۸

سعید رضائی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(تیمی)

اول

حکم قهرمانی

۴۹

کاظم لطفی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(تیمی)

اول

حکم قهرمانی

۵۰

پیام عباسیان مهر

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(تیمی)

اول

حکم قهرمانی

۵۱

مهدی نادری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(تیمی)

اول

حکم قهرمانی

۵۲

رسول ملاعبدالعزیزی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(تیمی)

اول

حکم قهرمانی

۵۳

مرتضی عرب

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(تیمی)

اول

حکم قهرمانی

۵۴

مجتبی پورجاوید

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(تیمی)

اول

حکم قهرمانی

۵۵

محمد رحمتی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(تیمی)

اول

حکم قهرمانی

۵۶

حسین حلاق

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(تیمی)

اول

حکم قهرمانی

۵۷

ویدا ودیعی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(۸۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۵۸

فاطمه زارع

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(۸۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۵۹

شهربانو امام وردی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(پرتاب نیزه)

سوم

حکم قهرمانی

۶۰

نازنین گل احمدی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(پرتاب دیسک)

اول

حکم قهرمانی

۶۱

مرضیه ملکی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(پرش ارتفاع)

اول

حکم قهرمانی

۶۲

نازنین گل احمدی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(پرتاب وزنه)

اول

حکم قهرمانی

۶۳

فاطمه عزیزی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(۳۰۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۶۴

ویدا ودیعی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی (۴۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۶۵

مرضیه ملکی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(۶۰ متر با مانع)

دوم

حکم قهرمانی

۶۶

زهرا ربانی نیک

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(۶۰ متر با مانع)

سوم

حکم قهرمانی

۶۷

اکرم عاملی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(۲۰۰ متر )

اول

حکم قهرمانی

۶۸

فائزه بزاززاده

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(۲۰۰ متر )

دوم

حکم قهرمانی

۶۹

فاطمه عزیزی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(۱۵۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۷۰

اکرم عاملی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(پرش طول)

اول

حکم قهرمانی

۷۱

فاطمه زارع

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو و میدانی(۶۰ متر)

دوم

حکم قهرمانی

۷۲

ویدا ودیعی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو ومیدانی (۴در۴۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۷۳

فاطمه عزیزی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو ومیدانی (۴در۴۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۷۴

ناهید یاسمنی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو ومیدانی (۴در۴۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۷۵

فائزه بزاززاده

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو ومیدانی (۴در۴۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۷۶

مرضیه ملکی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو ومیدانی (۴در۱۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۷۷

زهرا ربانی نیک

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو ومیدانی (۴در۱۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۷۸

فاطمه زارع

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو ومیدانی (۴در۱۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی

۷۹

اکرم عاملی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

دو ومیدانی (۴در۱۰۰ متر)

اول

حکم قهرمانی


آخرین بروزرسانی ( سه‌شنبه ، ۱۹ اردی‌بهشت ۱۳۹۱ ، ۱۲:۱۴ )