نمایه کاربری

  سه شنبه 24 مهر 1397

آدرس کانال تلگرام اداره کل تربیت بدنی

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

ملاقات عمومي با رياست دانشكده و مديركل تربيت بدني دانشگاه

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰ مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر سایت   

نام و نام خانوادگی

عنوان

رشته ورزشی

توضیحات

علیرضا خادملو

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

محسن ملکی عبدل آباد

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

عماد هاشمی بیدختی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

خالق فرندپور

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

محسن ودود

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

یونس مظلوم علی آبادی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

امیرالله جوانبرگ

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

علی دلگشا طرقبه

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

علی رضاپور

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

محسن ظفر یزنده یزد

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

ابوالفضل شاکری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

رامین مبینی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

سید محسن علاقبندی حسینی طوسی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

محبوبه برومند

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

مرضیه داوطلب

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

مینا البرزی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

فاطمه شخص امام پور

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

عطیه ساکنی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

شهربانو امام وردی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

سیما دهستانی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

سوده نعمتی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

عطیه طباطبایی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

نجمه عسگری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

الناز گل احمدی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

نجمه باقرزاده

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

خانم طیرانی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

زینب ملکی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

سمانه فراحتی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

مریم شیخ الاسلامی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

سمیرا قوی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

اکرم عاملی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

مینا خدایی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

مائده تقی زاده

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

سیده زهره حسینی یزدی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

فائزه باغداران

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

فوتسال

حکم قهرمانی

اکرم سرشاد

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تنیس روی میز

حکم قهرمانی

نسرین معینی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تنیس روی میز (دوبل دانشگاهی)

حکم قهرمانی

فاطمه رضوی شریف

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تنیس روی میز (دوبل دانشگاهی)

حکم قهرمانی

فاطمه اسلامی نسب

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تنیس روی میز (دوبل دانشگاهی)

حکم قهرمانی

زینب حسین زاده

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تنیس روی میز (تیمی)

حکم قهرمانی

فاطمه رضوی شریف

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تنیس روی میز (تیمی)

حکم قهرمانی

فاطمه اسلامی نسب

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تنیس روی میز (تیمی)

حکم قهرمانی

نسرین معینی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تنیس روی میز(تیمی)

حکم قهرمانی

زینب حسین زاده

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تنیس روی میز (دوبل دانشگاهی)

حکم قهرمانی

مجید امین زاده

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تنیس روی میز

حکم قهرمانی

رضا مدیر

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تنیس روی میز (انفرادی)

حکم قهرمانی

مرتضی قالیشویان

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تنیس روی میز (تیمی)

حکم قهرمانی

معین آصفی یزدی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تنیس روی میز (تیمی)

حکم قهرمانی

رضا مدیر برزن آباد

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تنیس روی میز (تیمی)

حکم قهرمانی

محسن کافی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تنیس روی میز (تیمی)

حکم قهرمانی

سحر چکنی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بسکتبال

حکم قهرمانی

ثریا آیت اللهی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بسکتبال

حکم قهرمانی

مهناز سارانی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بسکتبال

حکم قهرمانی

کیانا ژاله

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بسکتبال

حکم قهرمانی

زهرا جلایر

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بسکتبال

حکم قهرمانی

مریم محمدپور

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بسکتبال

حکم قهرمانی

راحیل رادفر

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بسکتبال

حکم قهرمانی

فرناز افشار

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بسکتبال

حکم قهرمانی

فرشته آهنگرانی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بسکتبال

حکم قهرمانی

میترا میرزایی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بسکتبال

حکم قهرمانی

فرشته قدمگاهی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بسکتبال

حکم قهرمانی

لیلا گلزاری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بسکتبال

حکم قهرمانی

خانم سمیعی (مربی)

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بسکتبال

حکم قهرمانی

رئوفه سادات افشارزاده (سرپرست)

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

بسکتبال

حکم قهرمانی

حسین مومن آبادی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تکواندو

حکم قهرمانی

حسن توکلی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تکواندو

حکم قهرمانی

مصطفی غلامی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تکواندو

حکم قهرمانی

علی جوان

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تکواندو

حکم قهرمانی

امیر حسین رضایی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تکواندو

حکم قهرمانی

میلاد اکبرزاده

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تکواندو

حکم قهرمانی

مهدی اسماعیلی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تکواندو

حکم قهرمانی

مصطفی حق جو

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تکواندو

حکم قهرمانی

حسین حسین زاده مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

تکواندو

حکم قهرمانی

سید حسین سید زاده (مربی)

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

جعفر چراغچی (سرپرست)

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

رضا جهانی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

مجید رضا دوست

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

محمد امین خوانیکی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

فرید فریدانی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

کاظم یعقوبی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

یوسف عطائیان

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

جواد باصری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

آرش وکیلی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

مجتبی بردوئی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

محمد جمیل بارانی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

الیاس یعقوب نژاد

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

سید اسماعیل موسوی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

والیبال

حکم قهرمانی

علیرضا رستمی(مربی)

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

کشتی آزاد

حکم قهرمانی

محمد رضا چشمه نور(سرپرست)

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

کشتی آزاد

حکم قهرمانی

هومن شیدا

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

کشتی آزاد

حکم قهرمانی

احسان قاسمی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

کشتی آزاد

حکم قهرمانی

سهیل منتظری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

کشتی آزاد

حکم قهرمانی

رامین غضنفری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

کشتی آزاد

حکم قهرمانی

حسین مرادی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

کشتی آزاد

حکم قهرمانی

حسین همتی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

کشتی آزاد

حکم قهرمانی

سید مرتضی حسینی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

کشتی آزاد

حکم قهرمانی

علیرضا رستمی (مربی)

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

کشتی فرنگی

حکم قهرمانی

محمد رضا چشمه نور(سرپرست)

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

کشتی فرنگی

حکم قهرمانی

جواد قائمی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

کشتی فرنگی

حکم قهرمانی

ایمان صابری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

کشتی فرنگی

حکم قهرمانی

محمد رضا کریمی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

کشتی فرنگی

حکم قهرمانی

هادی باقری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

کشتی فرنگی

حکم قهرمانی

مصطفی قیومی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

کشتی فرنگی

حکم قهرمانی

علی کوثری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

کشتی فرنگی

حکم قهرمانی

علی اکبر عبدالهی زاده

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

کشتی فرنگی

حکم قهرمانی

محمد رضا خاوری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۱۰۰ متر آزاد)

حکم قهرمانی

شهاب تاج الدینی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۱۰۰ متر پروانه)

حکم قهرمانی

محمد مغربی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۵۰ متر کرال پشت)

حکم قهرمانی

عطا جلایر

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۵۰ متر قورباغه)

حکم قهرمانی

حسین پارسا

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۵۰ مترپروانه)

حکم قهرمانی

وحید زورمند

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۵۰ متر کرال پشت)

حکم قهرمانی

محمد رضا خاوری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۵۰ متر آزاد)

حکم قهرمانی

حسین پارسا

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۵۰ متر قورباغه)

حکم قهرمانی

شهاب تاج الدین

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۵۰ مترپروانه)

حکم قهرمانی

شهاب تاج الدین

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۴در۱۰۰ متر آزاد امدادی)

حکم قهرمانی

وحید زورمند

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۴در۱۰۰ متر آزاد امدادی)

حکم قهرمانی

امیر رضا همتیان

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۴در۱۰۰ متر آزاد امدادی)

حکم قهرمانی

محمد رضا خاوری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۴در۱۰۰ متر آزاد امدادی)

حکم قهرمانی

وحید زورمند

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۴۰۰ متر آزاد)

حکم قهرمانی

امیر رضا همتیان

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۴۰۰ متر آزاد)

حکم قهرمانی

حسین پارسا

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۲۰۰ متر مختلط انفرادی)

حکم قهرمانی

وحید زورمند

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۲۰۰ متر قورباغه)

حکم قهرمانی

امیر کوهرخی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۲۰۰ مترآزاد)

حکم قهرمانی

امیر رضا همتیان

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۲۰۰ متر مختلط انفرادی)

حکم قهرمانی

محمد رضا خاوری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۲۰۰ متر قورباغه)

حکم قهرمانی

امیر رضا همتیان

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۲۰۰ مترآزاد)

حکم قهرمانی

عطا جلایر

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۱۰۰ متر قورباغه)

حکم قهرمانی

امیر کوهرخی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۱۰۰ متر قورباغه)

حکم قهرمانی

امیر کوهرخی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۱۰۰ متر پروانه)

حکم قهرمانی

شهاب تاج الدینی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۱۰۰ متر آزاد)

حکم قهرمانی

شهاب تاج الدینی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۴ در ۵۰ متر مختلط امدادی)

حکم قهرمانی

محمد رضا خاوری

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۴ در ۵۰ متر مختلط امدادی)

حکم قهرمانی

امیر کوهرخی

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۴ در ۵۰ متر مختلط امدادی)

حکم قهرمانی

وحید زورمند

مسابقات منطقه ۱۰ دانشگاه های کشور ۱۳۹۰

شنا (۴ در ۵۰ متر مختلط امدادی)

حکم قهرمانی


آخرین بروزرسانی ( دوشنبه ، ۲۸ فروردین ۱۳۹۱ ، ۱۰:۰۱ )