نمایه کاربری

  جمعه 27 مهر 1397

آدرس کانال تلگرام اداره کل تربیت بدنی

جهت دریافت اخبار اداره کل تربیت بدنی در تلگرام به ما بپیوندید

@ferdowsi_sport


تنیس خاکی

آمادگی جسمانی ۲۲ بهمن

باشگاه پینت بال

انجمن ورزشی اداره کل

فرم پيشينه علايق ورزشي

روزنامه های ورزشی

آیین نامه ها و مقررات

جشنواره درون دانشگاهی

کارکنان و اعضاء هیات علمی

ورزش خوابگاه ها

ستاد اردوها

کلاسهای آموزشی

ورزش دانشکده ها

ورزش قهرمانی

نهضت داوطلبی

سوالات متداول

اماکن و تاسیسات ورزشی

احكام و گواهي هاي صادر شده

پيش بيني نتايج مسابقات

ملاقات عمومي با رياست دانشكده و مديركل تربيت بدني دانشگاه

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط مدیر سایت   

نام و نام خانوادگی

عنوان

رشته ورزشی

توضیحات

مهدی صلاح ورزی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

سروش قادری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

حمید گنجی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

سهیل ملازاده

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

حمید جعفری پور

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

ایمان ظاهر سرابی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

حامد برزگر

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

شهاب آهویی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

محمد رضا نظری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

عماد هاشمی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

یونس مظلوم

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

حمید قادری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

سعید مختاری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

سید محمد جواد قربان زاده

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

وحید دلشادی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

یعقوب محمدی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

باقر امامی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

سید صالح پرهیزکار

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

صادق کوچکی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

مهرداد طهماسبی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

عیسی تورانی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

بهنام بزرگی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

وحید ملازاده

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

حسن رحیمی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

وحید اسدی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

تورج ترمه ای

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

بهنام شوشتری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

مهدی قزوینی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

علی قلی زاده

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

جواد قیاسی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

حسین فکری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

جواد ویزواری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

مجید محمدی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

محمد رضا دانش

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

خیرالله اخلی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتسال

حکم قهرمانی

محمد حضرت پور

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

سروش آقاییان

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

امین عقیقی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

حامد دانش احمدی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

مجتبی اسحاق زاده

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

سعید محمد خانی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

مرتضی کباری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

امیر کباری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

سعید وزیر نژاد

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

پیمان شیرآبادی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

مصطفی مومنی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

سیاوش آسیابان

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

مهدی فانی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

ناصر شراره

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

میلاد جاهدی زاده

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

همایون حامد مقدم

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

آرش حامد مقدم

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

مهدی مظلومی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

سید محسن رضوی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

میلاد حکیمی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

رسول محمد رحیمی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

امین جعفری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

حمید سعیدی کیان

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

سید مرتضی حسینی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

محمد رضا کریمی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

علیرضا قنبر پور

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

جعفر حجویک

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

سید مجتبی سلطان دوست

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

یاسر احمدی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

مرتضی جلالی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

داوود محصل

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

میلاد عاملی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

حجت الله قاینی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

سید علی عباسی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

مهدی صفری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

بهروز زهرایی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

حمید کبیری راد

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

محمود بلقیسی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

محمد علی جوان مروی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

مهدی زارعی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

وحید محمودی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

علی سرور

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

رامین مبینی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

مصطفی شورزاده

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

رضا کریمی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

محمد علی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

جواد ویزواری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

داوود مددی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

خیرالله اخلی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

ناصر محمدی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

عباس محمدیان

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

خالق فرندپور

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

حسین فکری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

محمد خسروجردی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

فوتبال

حکم قهرمانی

الیاس یعقوب نژاد

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

آرش وکیلی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

مجتبی بردوئی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

یوسف عطائیان

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

کاظم یعقوبی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

محمد جمیل حسن بارانی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

علیرضا قنبرپور

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

داوود محسنی نیا

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

مصطفی قیومی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

مجتبی پورجاوید

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

سید مرتضی حسینی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

سید اسماعیل موسوی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

جواد باصری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

مرتضی عباس قربانی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

حامد اسفندیاری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

فرشید دانش

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

سید محمد امین خوانیکی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

مجید رضا دوست

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

علیرضا مهدوی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

احسان افضلی نسب

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

مصطفی پورعلی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

حامد ذوقی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

مهدی رستمی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

علی فرخی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

کیوان حجت

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

قاسم آذری فرد

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

صالح حیدری پور

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

محمد گلمکانی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

میلاد گلمکانی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

امیر حسین فتح آبادی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

مهدی سرمد

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

صارم نوروزی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

امیر مقیمان

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

نیما سالاری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

والیبال

حکم قهرمانی

داوود جوان

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بسکتبال

حکم قهرمانی

آرشام دامغانی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بسکتبال

حکم قهرمانی

سید حسین بیکائی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بسکتبال

حکم قهرمانی

امین دوراندیش

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بسکتبال

حکم قهرمانی

مسعود محروقی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بسکتبال

حکم قهرمانی

سروش فرشچین

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بسکتبال

حکم قهرمانی

علی فرحانی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بسکتبال

حکم قهرما

محمد استپانیان

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بسکتبال

حکم قهرمانی

سید حسین دانشور

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بسکتبال

حکم قهرمانی

محمد شکیب

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بسکتبال

حکم قهرمانی

سینا مولوی پور

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بسکتبال

حکم قهرمانی

مجتبی منفرد

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بسکتبال

حکم قهرمانی

اشکان آل بویه

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بسکتبال

حکم قهرمانی

مهراد قربانی مقدم

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بسکتبال

حکم قهرمانی

امیر حسین غریب

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بسکتبال

حکم قهرمانی

محمد امین ضرابیان

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بسکتبال

حکم قهرمانی

مرتضی قالیشویان

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تنیس روی میز(انفرادی)

حکم قهرمانی

محسن کافی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تنیس روی میز(انفرادی)

حکم قهرمانی

رضا مدیر

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تنیس روی میز(انفرادی)

حکم قهرمانی

معین آصفی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تنیس روی میز(انفرادی)

حکم قهرمانی

میلاد محمدزاده

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بدمینتون

حکم قهرمانی

مبین محمدنیا

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بدمینتون

حکم قهرمانی

مهدی نادم

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بدمینتون

حکم قهرمانی

حسین رضایی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

بدمینتون

حکم قهرمانی

رضا غلامی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

جودو

حکم قهرمانی

سید میلاد تواسی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

جودو

حکم قهرمانی

سجاد مهنایی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

جودو

حکم قهرمانی

سید هادی جهانبختی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

جودو

حکم قهرمانی

هادی مرادی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

جودو

حکم قهرمانی

سید حمید موسوی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

جودو

حکم قهرمانی

مرتضی حسن خویی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

جودو

حکم قهرمانی

دانیال کریمی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

جودو

حکم قهرمانی

حسن رضوی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

جودو

حکم قهرمانی

علی براتی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

جودو

حکم قهرمانی

مهدی مفرد

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (پرش سه گام)

حکم قهرمانی

محمد رحمتی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (پرش سه گام)

حکم قهرمانی

مصطفی مبارزی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(پرش سه گام)

حکم قهرمانی

سید محمود سلیمانپور

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(پرتاب نیزه)

حکم قهرمانی

ابوتراب شجاع

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(پرتاب نیزه)

حکم قهرمانی

محمود طهام

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(پرتاب نیزه)

حکم قهرمانی

احسان قالیچیان

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (پرتاب وزنه)

حکم قهرمانی

مهدی مرادی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(پرتاب وزنه)

حکم قهرمانی

سید علی عباسی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(پرتاب وزنه)

حکم قهرمانی

شهاب طهماسبی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دو ۱۰۰ متر)

حکم قهرمانی

قدرت غلامی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دو ۱۰۰ متر)

حکم قهرمانی

محمود نجف زاده

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دو ۱۰۰ متر)

حکم قهرمانی

مصطفی مبارز خراسانی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (۱۱۰ متر با مانع)

حکم قهرمانی

محمد رحمتی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (۱۱۰ متر با مانع)

حکم قهرمانی

محمد جواد رمضان نژاد

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (۱۱۰ متر با مانع)

حکم قهرمانی

شهاب طهماسبی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۲۰۰ متر)

حکم قهرمانی

مهران غفوری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۲۰۰ متر)

حکم قهرمانی

محمود نجف زاده

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۲۰۰ متر)

حکم قهرمانی

قدرت غلامی نژاد

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۴۰۰ متر)

حکم قهرمانی

کاظم لطفی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۴۰۰ متر)

حکم قهرمانی

مجتبی پورجاوید

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۴۰۰ متر)

حکم قهرمانی

احسان توانا

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۴۰۰ متر با مانع)

حکم قهرمانی

سید علی عباسی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۴۰۰ متر با مانع)

حکم قهرمانی

مرتضی علی عرب

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۴۰۰ متر با مانع)

حکم قهرمانی

مجتبی پورجاوید

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۸۰۰ متر)

حکم قهرمانی

رسول عزیزی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۸۰۰ متر)

حکم قهرمانی

حسین فکور

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۸۰۰ متر)

حکم قهرمانی

ابراهیم اسماعیلی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۱۵۰۰ متر)

حکم قهرمانی

کاظم لطفی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۱۵۰۰ متر)

حکم قهرمانی

رسول عزیزی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۱۵۰۰ متر)

حکم قهرمانی

رضا اکرمی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۳۰۰۰ متر با مانع)

حکم قهرمانی

مجتبی پورجاوید

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۳۰۰۰ متر با مانع)

حکم قهرمانی

حمید بیداد

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۳۰۰۰ متر با مانع)

حکم قهرمانی

علی براتی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۵۰۰۰ متر)

حکم قهرمانی

رضا اکرمی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۵۰۰۰ متر)

حکم قهرمانی

ابراهیم اسماعیلی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۵۰۰۰ متر)

حکم قهرمانی

رسول عزیزی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۱۰۰۰۰ متر)

حکم قهرمانی

حجت قائنی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۱۰۰۰۰ متر)

حکم قهرمانی

کاظم لطفی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دو ۱۰۰۰۰ متر)

حکم قهرمانی

مهدی صفری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (پرش ارتفاع)

حکم قهرمانی

محمد رحمتی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (پرش ارتفاع)

حکم قهرمانی

سید جواد رمضان نژاد

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (پرش ارتفاع)

حکم قهرمانی

حامد خرسندی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (پرش طول)

حکم قهرمانی

حمزه دستوراتی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (پرش طول)

حکم قهرمانی

ابوالفضل قنبری نیا

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (پرش طول)

حکم قهرمانی

رسول عزیزی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دوی ۵ کیلومتر راهپیمایی)

حکم قهرمانی

حمید بیداد

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دوی ۵ کیلومتر راهپیمایی)

حکم قهرمانی

محمد یوسفی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (دوی ۵ کیلومتر راهپیمایی)

حکم قهرمانی

حسین حلاق

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (پرتاب دیسک)

حکم قهرمانی

مهدی مرادی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (پرتاب دیسک)

حکم قهرمانی

مهدی نادری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی (پرتاب دیسک)

حکم قهرمانی

مرتضی علی عرب

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۴۰۰ متر)

حکم قهرمانی

محمد رحمتی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۴۰۰ متر)

حکم قهرمانی

امیر شوریده

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۴۰۰ متر)

حکم قهرمانی

علی عباسی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۴۰۰ متر)

حکم قهرمانی

حسین خسروشیری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۴۰۰ متر)

حکم قهرمانی

علی براتی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۴۰۰ متر)

حکم قهرمانی

مهدی نادری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۴۰۰ متر)

حکم قهرمانی

حامد خورسندی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۴۰۰ متر)

حکم قهرمانی

شهاب طهماسبی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۱۰۰ متر)

حکم قهرمانی

مصطفی مبارزی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۱۰۰ متر)

حکم قهرمانی

کاظم لطفی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۱۰۰ متر)

حکم قهرمانی

قدرت غلامی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۱۰۰ متر)

حکم قهرمانی

محمد رضا کریمی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۱۰۰ متر)

حکم قهرمانی

مهدی صفری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۱۰۰ متر)

حکم قهرمانی

جواد رستگارزاده

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۱۰۰ متر)

حکم قهرمانی

ابوالفضل قنبری نیا

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۱۰۰ متر)

حکم قهرمانی

احسان توانا

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۱۰۰ متر)

حکم قهرمانی

رسول ملاعبدالعزیزی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۱۰۰ متر)

حکم قهرمانی

حجت قاینی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۱۰۰ متر)

حکم قهرمانی

حبیب الله مرتضایی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

دو و میدانی(دوی امدادی ۴ در ۱۰۰ متر)

حکم قهرمانی

حمید رضا کریزی چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی شطرنج حکم قهرمانی
محمد غفاری چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی شطرنج حکم قهرمانی
صالح اختر شناس چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی شطرنج حکم قهرمانی
حامد طهماسبی چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی شطرنج حکم قهرمان

امیر   آشوری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۵۴کیلوگرم)

حکم قهرمانی

حسین   مومن آبادی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۵۸ کیلوگرم)

حکم قهرمانی

مصطفی غلامی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۶۳ کیلوگرم)

حکم قهرمانی

امیرحسین رضایی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۶۸ کیلوگرم)

حکم قهرمانی

علی   جوان

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۷۴ کیلوگرم)

حکم قهرمانی

میلاد   اکبرزاده

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۸۰ کیلوگرم)

حکم قهرمانی

سید مهدی   اسماعیلی فرد

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۸۷ کیلوگرم)

حکم قهرمانی

مصطفی حق جو

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (+۸۷ کیلوگرم)

حکم قهرمانی

فضل الدین محمد رحیم زاده

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۵۴کیلوگرم)

حکم قهرمانی

عابد   محمدزاده

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۵۸ کیلوگرم)

حکم قهرمانی

رضا   معمری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۶۳ کیلوگرم)

حکم قهرمانی

محمد   رحمتی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۶۸ کیلوگرم)

حکم قهرمانی

حبیب ا...   مرتضایی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۷۴ کیلوگرم)

حکم قهرمانی

ادریس   ایزدی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۸۰ کیلوگرم)

حکم قهرمانی

نورا...   قاسمی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۸۷ کیلوگرم)

حکم قهرمانی

محمد   اکبری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (+۸۷ کیلوگرم)

حکم قهرمانی

حسین   ابراهیمی زمانی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۵۴کیلوگرم)

حکم قهرمانی

مهدی   سعیدی

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۵۴کیلوگرم)

حکم قهرمانی

حسین   حیدری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۵۴کیلوگرم)

حکم قهرمانی

حسین   خسروشیری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۵۴کیلوگرم)

حکم قهرمانی

مرتضی   علی عرب

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۵۴کیلوگرم)

حکم قهرمانی

مهران   غفوری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۵۴کیلوگرم)

حکم قهرمانی

روح ا...   عامری

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۵۴کیلوگرم)

حکم قهرمانی

مرتضی   کفاش

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی

تکواندو (-۵۴کیلوگرم)

حکم قهرمان

۲

سروش فرشچین

بسکتبال

اول

چهادهمین جشنواره فرهنگی و ورزشی درون دانشگاهی


آخرین بروزرسانی ( سه‌شنبه ، ۱۹ اردی‌بهشت ۱۳۹۱ ، ۱۲:۰۴ )