مدیران و نمایندگان تربیت بدنی دانشگاههای منطقه ۳ ورزش کشور چاپ
نوشته شده توسط مدیر سایت   

 


ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

مشخصات فردی

سمت سازمانی

تلفن تماس

آدرس الکترونیکی

۱

حمیدرضا طاهری

فردوسی مشهد

مدیر کل تربیت بدنی دبیر منطقه ۳

۰۵۱۱-۸۷۹۵۲۰۴-۵

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

۲

زینب تقی ئی

مجتمع آموزش عالی نیشابور

کارشناس تربیت بدنی

۰۵۱۱-۳۳۴۵۷۱۵

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

۳

محمود طوسی

تربیت معلم سبزوار

مدیر تربیت بدنی

 

Touisi۴۸@yahoo.com

۴

بهمن پورخسروانی

دانشکده فنی و مهندسی تربیت حیدریه

کارشناس تربیت بدنی

 

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

۵

محمد شبانی

بجنورد

مدیر تربیت بدنی

 

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

۶

حجت شاکری

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی قوچان

مدیر امور دانشجویی

۰۵۸۱-۲۲۳۸۳۰۰

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

۷

سعید دقیقه رضایی

فردوسی مشهد

معاون  تربیت بدنی

۰۵۱۱-۳-۸۷۹۵۲۰۱

۰۵۱۱-۸۸۰۳۵۴۵

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید


دبیرخانه منطقه ۳ ورزش داشگاههای کشور

اداره کل تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد


آخرین بروزرسانی ( یک‌شنبه ، ۲۹ آذر ۱۳۹۴ ، ۱۳:۳۰ )